Vào tháng 10 năm 2020, Công ty TNHH Công nghệ Anbesec Bắc Kinh đạt chứng nhận UL về các sản phẩm phát hiện nhiệt tuyến tính

Là một nhà lãnh đạo toàn cầu về khoa học an toàn, UL có hơn một thế kỷ kinh nghiệm trong các giải pháp an toàn sáng tạo.

Công ty TNHH Công nghệ Anbesec Bắc Kinh luôn tôn trọng khái niệm theo đuổi sự xuất sắc về chất lượng sản phẩm với các giá trị của tính toàn vẹn, hiệu quả và nhanh chóng. Vào tháng 10 năm 2020, các sản phẩm phát hiện nhiệt của Công ty TNHH Công nghệ Anbesec Bắc Kinh đã đạt được chứng nhận UL. Chúng bao gồm các mẫu sản phẩm : NMS1001-105 ° C, NMS1001-138 ° C, NMS1001-68 ° C, NMS1001-88 ° C, NMS1001CR / OD 105 ° C, NMS1001CR / OD 138 ° C, NMS1001CR / OD 68 ° C, NMS1001CR / OD 88 ° C, NMS1001EP 68 ° C, NMS1001EP 68 ° C, NMS1001EP 68 ° C, NMS1001EP 88 ° C, NMS1001EP105 ° C, NMS1001EP138 ° C, NMS1001-I, NMS1001-P.


Thời gian đăng bài: 16-12-2020