Đầu báo nhiệt tuyến tính có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Hệ thống có các đặc điểm của khả năng thích ứng mạnh mẽ và hiệu suất cao. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong các dự án công nghiệp và thương mại.