Đầu báo nhiệt tuyến tính tương tự MicroSenseWire --NMS2001, bao gồm bốn lõi với hiệu suất cao và khả năng thích ứng tốt, được sử dụng rộng rãi trong khu công nghiệp, khu thương mại và các khu vực nguy hiểm quá nhiệt khác.