Nước phun sương áp suất cao có thể khống chế đám cháy, dập lửa và dập tắt đám cháy dưới 3 tác động là làm mát, chống ngạt và bức xạ cách nhiệt. Đây là công nghệ hiệu quả nhất để thay thế phun nước truyền thống, phun sương nước áp suất trung bình và thấp, khí, sol khí, bột khô, bọt và các phương tiện chữa cháy khác.